....Ko su Podunavske Švabe?
  početna
   
 
1
1
1
1
1
1
1
1

Sintagma Podunavski Švaba je generični naziv za sve one Nemce koji su naseljeni u Panonsku niziju - srednje Podunavlje. Jer njih ima iz raznih plemena, a s obzirom da je do kraja II Svetskog rata u upotrebi bio naziv Folksojčer za Nemca koji živi izvan Nemačke, živi u nekoj drugoj državi, nauka je došla na ideju da pronađe naziv za one Nemce koji su naseljeni i žive na prostoru Panoske nizije ili bolje reći u srednjem Podu-navlju. Ovi Nemci su bili brojni, dugo su živeli na panonskom prostoru, stvorili svoju istoriju, kulturu, tradiciju i sl. Na taj način se jasno razlikuju i od Nemaca (to su državljani Nemačke) i od Folksojčera (to su Nemci koji žive u drugim državama širom sveta).

Podunavske Švabe su bile predmet izučavanja brojnih istraživača kako u redovima samih Podunavskih Švaba, tako i u okviru nemačke nauke. Ključna figura u samootkrivanju Podunavskkih Švaba je bio Folkmar Zenc (1912 - 2001.), rodom iz Apatina. U njegovoj knizi Kratka istorija Podunavskih Švaba za omladinu i narod sažeto je predstavio istorijski razvoj Podunavskih Švaba od naseljavanja. Ovu knjigu je nosila ideja da su Podunavske Švabe, polazeći od istorije svoga naseljavanja srasli u nemački plemenski entitet koji je, uprkos podeli na tri dela 1918. godine to i ostao, a koji je oznakom Podunavske Švabe koju su 1922. godine stvorili Robert Ziger (geograf) i Herman Ridiger (geolog, od 1941. direktor Nemačkog inostranog instituta), mogao da bude istorijski obeležen 1.

Ovu temu je dodatno obradio mladi istoričar Filip Krčmar u svome master radu „IZGRRADNJA I NACIONALNI IDENTITTET VOJVOĐAN-SKIH ŠVABA 1918 - 1933“ 2009. godine.

Prema njegovom radu Nemci koji su živeli na prostoru današnje Vojvodine sebe su posmatrali i doživljavali kao deo veće celine, kao deo brojne podunavsko - švapske popuacije koja sa posle 1918. godine obrela u državama naslednicama Austrougarske. Ovakav vid nacionalnog identiteta, čiji su nosioci bili „Nemci u Ugarskoj“ sada se definišu kao Podunavske Švabe, „novo“ ili češće „najmalđe pleme nemačkog naroda, koje svoj nastanak ima da zahvali migracionim pokretima u 18. i 19. veku“.

Naziv Podunavske Švabe ne treba shvatiti kao nacionalnu odrednicu, jer to nije, već isključivo kao istorijsku. Takođe, pojam „Vojvođanske Švabe ne predstavlja nacionalnu, nego kao geografsku odrednicu, a pritom obuhvata nemački živalj na prostoru Bačke, Banata i Srema (ne i Baranje)“.

Prema Podunavskim Švabama su nakon II Svetskog rata prime-njene genocidne radnje, najizrazitije u Jugoslaviji (videtitekst „Genocid nad nemačkom nacionalnom manjinom u Jugoslaviji?“ na sajtu: www.stjepan-a-seder.com) i doživeli su egzodus, raseljeni su što silom, što svojom voljom, bežeći od realnih svakodnevnih opasnosti, počev od konfiskacije imovine, do logorisanja i ubistava. Danas žive, pored svog tradicionalnog prostora u Baden Wyrtenbergu, Bavarskoj, Elzasu, Švajcarskoj, SAD-u, Kanadi Argentini, Brazilu, Australiji, Novom Zelandu, ...

Stjepan A. Seder


1 - Georg Wildmann: Nastanak dokumentacije Leidensweg der Deutschen im kommunistischen Jugoslawien (Golgota Nemaca u komunističkoj Jugoslaviji).