....Mi - građani, vlast i corona virus
  početna
   
 
1
1
1
1
1
1
1
1

Kako nas obaveštava vlast, što god i koga god pod tim podrazumevali, a pozivajući se na struku, tj. medicinu, virus covid 19 je na vrhuncu, tj. pandemija u našoj zemlji je na vrhuncu i sada može očekivati samo da polako slabi, jenjava i nestaje. Bar kada je ovaj talas u pitanju. Eventualni novi talas struka najavljuje, kao mogućnost, za jesen. I sam sam sklon da tome verujem, čak i bez mišljenja struke. Međutim, šta o tome misli vlast i šta planira da preduzme kako bi povratak covida 19 napravio što manje štete, odneo što manje ljudskih života i što manje onesposobio zemlju za normalan život, još nismo čuli. Na osnovu takvog ponašanje vlasti, sklon sam da mislim da vlast o tome ni ne razmišlja. A trebalo bi.

Naša država je centralizovana u velikoj meri. Zbog toga se, radi realizacije nekih svojih potreba, veliki broj građana dnevno upućuje u Beograd. Da li dolaze po pozivu organa ili samoinicijativno, jer taj svoj problem ne mogu da reše na "lokalu", nebitno je. Sudovi, tužilaštva, ministarstvo finansija i još neka ministarstva su odredišta na koja se opredeljuju ovi građani.

Dolazeći u Beograd, koji je gusto naseljen, ovi građani iz unutrašnjosti, moguće je, doneće sobom i covid 19. Ili, pak, obrnuto, odneće ovaj virus iz Beograda u svoju sredinu. Šta ovo znači ne treba dobronamernom i opreznom čoveku posebno ukazivati. Tada će nam ponovo biti potrebno da otvaramo privremene bolnice, da "zatvaramo" bolnice za "redovne" bolničke pacijente, da uvodimo vanredno stanje, da starije građane stavljamo u kućni zatvor i sve ono što je vlast radila i za vreme ovog talasa pandemije.

Za sprečavanje širenja virusa, jer njegov ulazak u zemlju, objektvno, ne možemo sprečiti, bilo bi potrebno "sprečiti" nepotreban dolazak ljudi u Beograd, kao gusto naseljenu sredinu. Ali, tim ljudima je potrebno obezbediti da mogu da ostvare svoja prava u punom obimu, a to je moguće učiniti i u nekom drugom gradu, gradu koji nije Beograd.

Da li bi bilo moguće da neke od ovih postupaka izmestimo iz Beograda u veće centre u Srbiji, poput Novog Sada, koji je i glavni grad AP Vojvodine, Niš, Kragujevac, ... Bilo bi moguće, bez ikakvih posledica po vršenje vlasti. Zar nije moguće krivične postupke, na primer, za neka krivična dela detaširati, izmestiti u tužilaštva ovih centara, na čijem području su izvršena. Zar nije moguće neke nadležnosti "viših" sudova u Beogradu (krivičnim i građanskim) detaširati na sudove u ovim centrima, opet gde se radnja desila. Da li bi bilo moguće da se neki postupci iz poreske nadležnosti "prebace" u ove centre. Naravno da bi bilo moguće. A da li će to ova vlast učiniti, ili pak nešto drugo što bi doprinelo manjem prilivu građana u Beograd? Verovatno neće! Ovo zaključujem na osnovu toga što vlast još nije pokazala (akcijama ne deklarativno) da računa na povratak virusa, ili, pak, računa da će mu se suprotstaviti na isti način. Nepripremljeno i zakasnelo. A možda ljudi koji vrše visoke funkcije u vlasti neće preduzeti ništa da ove postupke "izmeste" iz Beograda iz sujete, jer računaju da ako je vlast daleko od njih, ako ne vide efekte vlasti tu, odmah pored njih, onda to i nije vlast. Ovako kad im je na dohvat ruke, onda je to prava, "njihova" vlast.

Ni stručni deo KRIZNOG ŠTABA (medicinari, pre ostalih prof. dr Predrag Kon) se ovim povodom nije oglasio, kao da očekuju da ih neko podseti da i to spada u nadležnost KRIZNOG ŠTABA. Bilo bi interesantno čuti šta oni misle o smanjenju "dotoka" ljudi u Beograd u toku "posete" corona virusa, ali i pre toga, jer virus ne najavljuje svoju posetu, dolazi nenajavljen. Zato medicinari ne čekajte na političare, odradite svoj deo posla na vreme!

One države koje su na vreme krenule u odbranu od virusa, poput više država Evrope, imale su manje zaraze, manje žrtava, manje troškova, ... Zato, hajde, naša vlasti, ne oklevaj i ne svodi sve samo na neposrednu odbranu od virusa koji je već došao i uzima svoj danak nepripremljenoj odbrani, nego preduzmi nešto da virus ni ne dođe, ili ako već dođe, da ga ne širimo međusobno! I, naravno, ne radi se samo o ovim merama, to je ono šta ja sagledavam kao čovek udaljen od vlasti i čovek koji je "aktivno" preživljavao borbu protiv virusa. Sigurno je moguće pronaći i druge načina za efikasnu zaštitu od, ovog puta infekcije, ovog virusa. Razmislite o tome!