....Nacionalizam nije isto što
....i patriotizam
  Heim
   
 
1
1
1
1
1
1
1
1

Na TV N1 03. maja o. g. gost u jutarnjoj emisiji Novi dan Prof. dr Vladeta Janković je, bez zadrške, ustvrdio da je nacionalizam isto što i patriotizam, "nacionalizam je patriotizam".

Nacionalizam nije patriotizam!

Ne da nacionalizam nije isto što i patriotizam, nego je dijametralno suprotan patriotizmu.

Nacionalizam je reč koja svoje poreklo vuče iz latinskog jezika u kome reč Natio u prevodu na srpski jezik znači: narod, pleme, rođenje, rod, vrsta, klasa, pasmina.

Patriotizam je reč koja, takođe, svoje poreklo vuče iz latinskog jezika u kome reč Patria u prevodu na srpski jezik znači: otadžbina, mesto rođenja, zavičaj. Dakle reč Patria nema veze sa reči Natio i njihovim značenjima.

Već iz ovih izvornih reči proizilazi da nacionalizam nije isto što i patriotizam. Siguran sam da sve ovo dobro zna i Vladeta Janković.

Pojednostavljeno rečeno, nacionalizam predstavlja privrženost sopstvenom narodu. U širem smislu, nacionalizam možemo definisati kao privrženost narodu kojem pripadaš i njegovim vrednostima i interisma, ali na takav način koji bi zanemarivao interese drugih naroda, koji žive na istoj teritoriji i istoj društveno-političkoj zajednici (državi). Dakle, nacionalizam je takva filozofija i takvo ponašanje koje brine i zastupa isključivo interese sopstvenog naroda, dok zanemaruje interese drugih naroda sa kojim živi u suživotu. I ne samo da zanemaruje interese tih, drugih, naroda, nego često radi i suprotno njihovom interesu, sve pod motom da će tako ostvariti sopstveni benefit, benefit svome narodu.

Patriotizam se može definisati kao emotivna povezanost sa određenim habitusom (teritorijom), zavičajem, društvenom zajednicom u kojoj se živi (populacija sa kojom se živi), a to nije obavezno jedna nacija, i po pravili nikad i nije, i njenom kulturom. Ova povezanost se izražava kao osećanje pripadnosti toj celini, koju može činiti više nacija, biti dakle, multinacionalna. Dakle, patriotizam u potpnosti zanemaruje postojanje naroda i njihove interese, već se oslanja na multietičnost i suživot potčinjava zajedničkim interesima populacije koja živi na određenoj teritoriji u suživotu.

A kako je došlo do toga da Vladeta Janković definiše nacionalizam kao patriotizam? U razgovoru sa novinarom Vladeta Janković je, jednog momenta, saopštio da je bio član nacionalističke stranke (nije rekao koje), te je to ocenio kao svoj patriotski čin, jer je nacionalizam isto što i patriotizam.

Nacionalizam i patriotizam se isključuju. Ne može se istovremeno biti i nacionalista i patriota. To zato što na svetu ne postoji jednonacionalna država (ja bar ne znam za takvu), pa si ili nacionalista ili patriota. Ako bi postojala jednonacionalna država tada bi bilo moguće biti istovremeno i nacionalista i patriota. Tada bi i Vladeta Janković mogao biti i nacionalista i patriota u isto vreme. Patriotizam je po svojoj prirodi multinacionalan, dok je nacionalizam isključivo uninacionalan.

Sasvim sam siguran da sve ovo dobro zna i prof. dr Vladeta Janković.

Stjepan A. Seder