....Podunavske Švabe u Vojvodini danas
  početna
   
 
1
1
1
1
1
1
1
1

Nemačka nacionalna manjina u Vojvodini (Podunavske Švabe) danas je rudimentirani ostatak nekada najbrojnijeg naroda, koji je u Vojvodini živeo do pre samo šezdesetak godina. Ovaj narod je, kao autohton, u Vojvodini živeo više vekova. Iza sebe je ostavio mnogobrojne civiliza-cijske tekovine, pre svega na polju kulture, umetnosti, knjiženosti i, naročito, u privrednoj oblasti.

Sprovednim merama državne politike posle II Svetskog rata prema Podunavskim Švabama, njihov broj je radikalno smanjen, tako da ih danas u Srbiji, prema popisu od 2011. godine, ima svega 4.064. S obzirom da u periodu pre II Svetskog rata popisi nisu vršeni prema nacionalnosti nije moguće precizno utvrditi broj Nemaca, ali neki istraživači pominju broj od cca 541.000 ovih državljana Jugoslavije (u najvećem broju su bili skoncentrisani u Srbiji - Vojvodini, oko 500.000). S obzirom da ih je, prema popisu od 2011. godine bilo svega 4.064, može se izvesti zaključak da taj broj predstavlja samo 8% u odnosu na njihovu brojnost pre II Svetskog rata. Takođe se može izvesti i zaključak da je broj Nemaca, u odnosu na taj period, smanjen za preko 120 puta.

Ova malobrojna populacija Podunavskih Švaba u Srbiji danas pokušava da "oživi" svoju samobitnost, organizujući se u organizacije kulture u kojima neguju svoju tradicionalnu kulturu i jezik. Do sada ih ima 17. Ove organizacije održavaju međusobnu komunikaciju, kao i komunikaciju sa sličnim organizacijama iz Hrvatske, Mađarske i Rumunije. Uživaju podršku ambasade SR Nemačke, kao i podršku odgovarajućih institucija iz matice.

Najviše aktivnosti Podunavske Švabe u okviru svojih kulturnih organizacija koje su osnovali, poklanjaju tradicionalnoj kulturi. U tom pravcu organizuju predavanja, tribine, okrugle stolove, književne večeri, osnivaju folklorne i pevačke grupe, organizuju razne manifestaccije i okupljanja. Više ovih manifestacija je steklo status trajnih, jer se ponavljaju godinama.

Najstarija je manifestacija FESTIVAL KUGLOFA, manifestacija tradicionalne kulture Podunavskih Švaba, posvećena KUGLOFU, nacio-nalnom kolaču Podunavskih Švaba - osnivač i realizator Fondacija ZAVIČAJNA KUĆA Sremski Karlovci - 2002. godine.

Zatim slede (po vremenu nastanka):

- FENSTER, časopis za kulturu i suživot Podunavskih Švaba . izdavač Fondacija ZAVIČAJNA KUĆA Sremski Karlovci - 2003. godine;

- MILICHBROTFEST, manifestacija tradicionalne kulture Podunavskih Švaba, posvećena MILICHBROT-u, hlebu za svečane prilike - osnivač i realizator Nemačko udruženje GROßBETSCHKEREK - 2007. godine;

- STRUDELFEST, manifestacija tradicionalne kulture Podunavskih Švaba, posvećena štrudli - osnivač i realizator Nemačko udruženje DONAU-SCHWABEN Bačka Palanka - 2009. godine;

- KNJIŽEVNI SASTAV za mlade od 15 - 21 godine, posvećen promociji dobrosusedskih odnosa i suživota sa drugim i drugačijim - osnivač i realizator Fondacija ZAVIČAJNA KUĆA Sremski Karlovci - 2011. godine

- DANI LUDAJE turistička manifestacija, uz prikaz tradicionalne kulture u organizaciji Grada Kikinde, na kojoj učestvuje Nemačko udruženje Kikinda od 2009. godine;

- Od osnivanje 2003. godine Nemačko udruženje Kikinda organizuje svečanosti povodom Božića i Uskrsa, na koje se kao gosti pozivaju deca, uz dodelu prigodnih poklona;

Dani ludaje. Naše udruženja već 12 godina sa svojim štandom učestvuje u tim manifestacijama, predstavljajući tradicionalne kuglofe, kako je to u tekstu i navedeno.

U pregledu aktivnosi organizacija kulture Podunavskih Švaba prikazane su samo one koje se obavljaju u kontinuitetu duže od 10 godina. Pored prikazanih aktivnsti postoje i brojne ad hoc aktivnosti pobrojanih, ali i drugih nepomenutih organizacija kulture, koje, iako kvalitetne i kao takve zavređuju da budu prikazane, ovde nismo u mogućnosti to da učinimo.

U pravcu svoje revitalizacije, a u skladu sa Zakonom Srbije, osnovali su svoj nacionalni savet 2007. godine, koji aktivno radi u okviru svojih nadležnosti.

Stjepan A. Seder